Meer veiligheid bij bouw- en sloopwerken

Per 1 juli 2023 gaat Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) tegelijk in met de Omgevingswet.
Na de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2023 houden in de bouw meerdere personen toezicht op de bouw en de bouwplaats. Waar een V&G coördinator ervoor zorgt dat de plek waar gebouwd wordt veilig is, ziet een Veiligheidscoördinator directe omgeving erop toe dat het veilig is in de directe omgeving van de bouwplaats. Deze twee coördinerende taken kunnen worden vervuld door één persoon die werkzaam is voor de betreffende aannemer.

Wet Kwaliteitsborging

Daarnaast is het, met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging, die naar verwachting tegelijk met de Omgevingswet ingaat, verplicht om een kwaliteitsborger aan te stellen. Een kwaliteitsborger houdt in de gaten of het bouwwerk voldoet aan de wettelijke technische bouwvoorschriften (Bouwbesluit). Een kwaliteitsborger is een onafhankelijk persoon of bedrijf, ingeschakeld door de aannemer of de opdrachtgever. Meer hierover lees je in ons artikel over de Wet Kwaliteitsborging.

Omgevingswet

De omgevingswet gaat in op 1 juli 2023 en daarmee wil de overheid het makkelijker maken om, bijvoorbeeld, bouwprojecten te starten. Nu zijn alle regels met betrekking tot wonen, ruimte, infrastructuur, water, natuur en milieu nog vastgelegd in 26 verschillende wetten; niet bepaald overzichtelijk. De omgevingswet geldt voor particulieren en ondernemers en daarmee is de kans groot dat jij op enig moment met deze wet te maken krijgt.

Meer informatie over vastgoedrecht/bouwrecht?

Wil je meer weten over het waarborgen van de veiligheid op en rondom de bouw, of wat er voor jou wijzigt door de invoering van de omgevingswet, neem dan contact op met Marc, onze expert op het gebied van vastgoed/bouwrecht.

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken