Wet goed verhuurderschap

Om woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen, is er in maart van dit jaar een wetsvoorstel ingediend voor de Wet goed verhuurderschap. De wet is per 1 juli 2023 in werking getreden. Wat deze wet inhoudt en waar je als verhuurder rekening mee wilt houden, heeft onze Marc, advocaat huurrecht, voor jou op een rijtje gezet.   

Wat houdt de Wet goed verhuurderschap in?

Met de Wet goed verhuurderschap wordt het voor verhuurders en verhuurbemiddelaars duidelijk wat goed verhuurderschap inhoudt. Zo worden ondermeer de normen voor goed verhuurderschap landelijk vastgelegd. Ook geldt er een informatieplicht voor verhuurders en verhuurbemiddelaars en gemeenten krijgen de bevoegdheid om ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. Daarnaast dienen alle huurovereenkomsten voortaan op schrift te worden gesteld. Met de Wet wordt eveneens beoogd discriminatie, intimidatie, excessieve huurprijzen en achterstallig onderhoud tegen te gaan.

Gebiedsgerichte verhuurvergunningen

Met de Wet goed verhuurderschap wordt het voor gemeenten mogelijk om gebiedsgerichte verhuurvergunningen uit te geven. Daarin worden strengere eisen gesteld aan verhuurders in bepaalde gebieden, zodat misbruik van de sociaaleconomisch kwetsbare positie van huurders tegen wordt gegaan.

Wat staat er nog meer in de Wet goed verhuurderschap?

In de Wet goed verhuurderschap wordt een verbod opgenomen op het vragen van dubbele bemiddelingskosten. Ook mag de waarborgsom maximaal zo hoog zijn als 2 maanden kale huur. Daarnaast mogen alleen de wettelijk toegestane servicekosten in rekening worden gebracht naast de kale huurprijs.

Dankzij de komst van de wet stellen gemeenten een meldpunt in voor ongewenst verhuurgedrag. Ook komt de verantwoordelijkheid van toezicht en handhaving bij de gemeenten te liggen. Zij zullen hiervoor bestuursrechtelijke instrumenten inzetten. Indien een verhuurder zich niet als goed verhuurder gedraagt, kan de gemeente een verstrekte vergunning intrekken en een bestuurlijke boete opleggen.

Wat betekent dit voor jou als verhuurder of verhuurbemiddelaar?

De Wet goed verhuurderschap brengt voor verhuurders en verhuurbemiddelaars extra administratieve druk met zich mee. Je doet er in ieder geval goed aan een protocol te maken waarin je jouw selectieprocedure uitschrijft. Ook dien je huurders goed te informeren, zowel voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst als ten tijde van de huurperiode. Controleer goed of je alle huurovereenkomsten op schrift hebt en of ze (nog steeds) voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Meer informatie over de Wet goed verhuurderschap?

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je jouw huurovereenkomsten laten toetsen op volledigheid naar aanleiding van de Wet goed verhuurderschap? Neem dan contact op met Marc of één van onze andere huurrecht advocaten in Almelo of Oldenzaal. 

Lees meer over huurrecht of bekijk onze FAQ pagina voor veelgestelde vragen over het huurrecht

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken