string(4) "post" NULL

Wet goed verhuurderschap

Om woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen, is er in maart van dit jaar een wetsvoorstel ingediend voor de Wet goed verhuurderschap. De wet is per 1 juli 2023 in werking getreden. Wat deze wet inhoudt en waar je als verhuurder rekening mee wilt houden, lees je in dit artikel! 

Wat houdt de Wet goed verhuurderschap in?

Met de Wet goed verhuurderschap wordt het voor verhuurders en verhuurbemiddelaars duidelijk wat goed verhuurderschap inhoudt. Zo worden ondermeer de normen voor goed verhuurderschap landelijk vastgelegd, geldt er een informatieplicht voor verhuurders en verhuurbemiddelaars en krijgen gemeenten de bevoegdheid om ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. Daarnaast dienen alle huurovereenkomsten voortaan op schrift te worden gesteld. Met de Wet wordt eveneens beoogd discriminatie, intimidatie, excessieve huurprijzen en achterstallig onderhoud tegen te gaan

Gebiedsgerichte verhuurvergunningen

Met de Wet goed verhuurderschap wordt het voor gemeenten mogelijk om gebiedsgerichte verhuurvergunningen uit te geven, waarin strengere eisen worden gesteld aan verhuurders in bepaalde gebieden. Dit om misbruik van de sociaaleconomisch kwetsbare positie van huurders tegen te gaan.

Wat staat er nog meer in de Wet goed verhuurderschap?

In de Wet goed verhuurderschap wordt een verbod opgenomen op het vragen van dubbele bemiddelingskosten en mag de waarborgsom maximaal zo hoog zijn als 2 maanden kale huur. Daarnaast mogen alleen de wettelijk toegestane servicekosten in rekening worden gebracht naast de kale huurprijs.

Met de komst van de wet dienen gemeenten een meldpunt in te stellen voor ongewenst verhuurgedrag. Ook komt de verantwoordelijkheid van toezicht en handhaving bij de gemeenten te liggen. Zij zullen hiervoor bestuursrechtelijke instrumenteninzetten. . Zo kunnen gemeenten, indien een verhuurder zich niet als goed verhuurder gedraagt, een verstrekte vergunning intrekken en hem een bestuurlijke boete opleggen.

Wat betekent dit voor jou als verhuurder of verhuurbemiddelaar?

De Wet goed verhuurderschap brengt voor verhuurders en verhuurbemiddelaars extra administratieve druk met zich mee. Je doet er in ieder geval goed aan een protocol te maken waarin je jouw selectieprocedure uitschrijft en alsmede dien je huurders goed te informeren, zowel voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst als ten tijde van de huurperiode. Controleer of je alle huurovereenkomsten op schrift hebt en of ze (nog steeds) voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Meer informatie over de Wet goed verhuurderschap?

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je jouw huurovereenkomsten laten toetsen op volledigheid naar aanleiding van de Wet goed verhuurderschap? Neem dan even contact met ons op.

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken