string(3) "faq" bool(true)

FAQ

Selecteer het rechtsgebied voor veelgestelde vragen

Hieronder vind je al onze veelgestelde vragen per rechtsgebied. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en stel gerust je vraag. Onze medewerkers staan je graag te woord! 

Categorie: Arbeidsrecht

Verlof of vakantiedagen uitbetalen?

Is het mogelijk om verlof of vakantiedagen uit te (laten) betalen? Een werknemer heeft recht op 4x het aantal werkuren per week aan verlofdagen. Dit is wettelijk vastgelegd. Wettelijke verlofdagen hebben een geldigheidsduur van een halfjaar na afloop van een kalenderjaar. Als de verlofdagen van het voorgaande jaar niet tijdig worden opgenomen dan vervallen deze in zijn geheel. Het is dus verstandig als werkgever om de werknemer hierop te wijzen en de verlofopname te stimuleren, bijvoorbeeld door een vakantie rondom huis te plannen. Het bovenwettelijke verlof, dus de dagen die uitstijgen boven de wettelijke verlofdagen, hebben een verjaringstermijn van 5 jaar. Deze dagen mogen worden uitbetaald. Bij het uitbetalen van deze verlofdagen moet ook 8% vakantietoeslag worden uitbetaald. Voor een werkgever is het verstandig om het wettelijk verlof en het bovenwettelijk verlof apart te registreren om zodoende optimaal gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid.    

Corona: niet opgenomen vakantiedagen van werknemers

Hoe ga je om met niet opgenomen vakantiedagen in coronatijd? Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om verlof op te nemen als er onvoldoende werk is. Wettelijk gezien kan een werknemer zelf bepalen wanneer hij of zij verlof opneemt. Wel kan de werkgever, gezien de bijzondere tijd, in overleg met de werknemer gaan om het opnemen van verlof te stimuleren. Een enkele verwijzing naar de coronacrisis is vooralsnog onvoldoende om een werknemer te verplichten (een gedeelte van) de vakantiedagen te laten opnemen. Als sprake is van onvoorziene omstandigheden en de werkgever gemotiveerd kan aantonen dat hij een gerechtvaardigd belang heeft dat werknemer vakantiedagen opneemt en dat belang zou prevaleren boven het belang van de werknemer om geen dagen op te nemen, dan zou het op grond van goed werknemerschap (art. 7:611 BW) mogelijk zijn om een werknemer toch te dwingen (een gedeelte van) de vakantiedagen op te nemen.

Corona: loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en verzuim

Is loondoorbetaling in coronatijd bij ziekte en verzuim verplicht?  Als een werknemer ziek is als gevolg van corona, dan is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Dit is hetzelfde als bij andere ziektes. Als iemand niet in staat is om te werken dan moet het loon doorbetaald worden. Wel rust op de werknemer de verplichting om te melden dat hij geïnfecteerd is met het coronavirus. Als de werknemer positief getest is, maar alleen milde klachten heeft en thuiswerken derhalve mogelijk is, dan kan hij/zij gewoon werken en is er geen sprake van ziekte. Als de werknemer in staat is om te werken, maar het werk zich er niet voor leent, waardoor er dus niet gewerkt wordt, dan is de werkgever nog wel verplicht om loon door te betalen. (want de situatie komt voor rekening van de werkgever).  

Arbeidsovereenkomst, wat staat erin?

In een arbeidsovereenkomst wordt opgenomen onder welke voorwaarden een werknemer bij een werkgever in dienst treedt. Een goede arbeidsovereenkomst bevat een aantal belangrijke voorwaarden, zoals de datum van indiensttreding, de functie, de hoogte van het salaris en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling. Ook kan een relatiebeding of concurrentiebeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld overeenkomsten. Waar vind ik die?

Voorbeeld overeenkomsten zijn te vinden op het internet. Met ons juridisch abonnement bieden wij klanten gratis de beschikking over tal van voorbeelden van standaard contracten en overeenkomsten. Zowel op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht, maar ook op het gebied van vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht. Op de site Topcontracten.nl kun je voor een gering bedrag standaard contracten en voorbeeld overeenkomsten downloaden. Wij raden je echter aan om vooraf advies in te winnen van een advocaat en het contract of de overeenkomst altijd te laten controleren door een expert, zodat je er verzekerd van bent dat deze specifiek ziet op jouw situatie en jij zo goed mogelijk bent beschermd tegen eventuele aansprakelijkheden.