FAQ

Selecteer het rechtsgebied voor veelgestelde vragen

Hieronder vind je al onze veelgestelde vragen per rechtsgebied. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en stel gerust je vraag. Onze medewerkers staan je graag te woord! 

Categorie: Covid-19

Corona: niet opgenomen vakantiedagen van werknemers

Hoe ga je om met niet opgenomen vakantiedagen in coronatijd? Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om verlof op te nemen als er onvoldoende werk is. Wettelijk gezien kan een werknemer zelf bepalen wanneer hij of zij verlof opneemt. Wel kan de werkgever, gezien de bijzondere tijd, in overleg met de werknemer gaan om het opnemen van verlof te stimuleren. Een enkele verwijzing naar de coronacrisis is vooralsnog onvoldoende om een werknemer te verplichten (een gedeelte van) de vakantiedagen te laten opnemen. Als sprake is van onvoorziene omstandigheden en de werkgever gemotiveerd kan aantonen dat hij een gerechtvaardigd belang heeft dat werknemer vakantiedagen opneemt en dat belang zou prevaleren boven het belang van de werknemer om geen dagen op te nemen, dan zou het op grond van goed werknemerschap (art. 7:611 BW) mogelijk zijn om een werknemer toch te dwingen (een gedeelte van) de vakantiedagen op te nemen.

Corona: loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en verzuim

Is loondoorbetaling in coronatijd bij ziekte en verzuim verplicht?  Als een werknemer ziek is als gevolg van corona, dan is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Dit is hetzelfde als bij andere ziektes. Als iemand niet in staat is om te werken dan moet het loon doorbetaald worden. Wel rust op de werknemer de verplichting om te melden dat hij geïnfecteerd is met het coronavirus. Als de werknemer positief getest is, maar alleen milde klachten heeft en thuiswerken derhalve mogelijk is, dan kan hij/zij gewoon werken en is er geen sprake van ziekte. Als de werknemer in staat is om te werken, maar het werk zich er niet voor leent, waardoor er dus niet gewerkt wordt, dan is de werkgever nog wel verplicht om loon door te betalen. (want de situatie komt voor rekening van de werkgever).