Ouderlijk gezag heeft betrekking op het recht en de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen over de opvoeding, gezondheid en het welzijn van het kind. Gezamenlijk gezag houdt in dat beide ouders gelijke rechten en plichten hebben met betrekking tot die belangrijke beslissingen over de kinderen. Ouders met gezamenlijk gezag moeten met elkaar overleggen om het welzijn van hun kinderen te waarborgen. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, of niet meer samenwonen, blijven zij samen verantwoordelijk voor deze beslissingen indien zij beiden het gezag over de kinderen voeren. Indien dit niet zo is kan gezag worden aangevraagd met behulp van een advocaat. Onze familierechtadvocaten in Almelo en Oldenzaal kunnen je hierbij helpen. Lees hier over gezag door erkenning.