Eerste hulp bij arbeidsconflicten en geschillen op de werkvloer

Als werkgever is een conflict op de werkvloer bijna onvermijdelijk. En hoe groter de onderneming en het aantal mensen dat er werkt, hoe groter de kans dat er een conflict kan ontstaat. Een conflict kan ontstaan tussen werknemers onderling of tussen een werknemer en de werkgever.

Voorbeelden van arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict kan bijvoorbeeld ontstaan vanuit een ongenoegen met betrekking tot een bepaalde situatie. Wij hebben twee voorbeelden uitgeschreven om een beeld te schetsen van veelvoorkomende arbeidsconflicten op de werkvloer: 

1.      Frictie tussen twee werknemers

Samenwerken is in veel organisaties de basis. Dit betekent echter niet dat die samenwerking altijd soepel verloopt. Bijvoorbeeld wanneer één werknemer zijn werk niet goed of niet op tijd uitvoert, waardoor de andere werknemer in de problemen komt met de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden.  Als dit eenmalig gebeurt is er (nog) niet zoveel aan de hand, maar als dit de standaard wordt dan kan er frictie tussen de twee werknemers ontstaan.

2.      Frictie tussen werkgever en werknemer

Ook tussen werkgever en werknemer ontstaat er weleens een conflict. Bijvoorbeeld over de invulling en uitvoering van de werkzaamheden. De werkgever kan van mening zijn dat de werknemer zijn werk niet naar behoren uitvoert. De werknemer vindt daarentegen dat hij zijn werkzaamheden wel goed uitvoert en geeft vervolgens geen gehoor aan de mening van de werkgever. In deze situatie kan een patstelling en/of discussie ontstaan tussen werkgever en werknemer.

In beide situaties kan een arbeidsconflict ontstaan tussen partijen. Als er niet op de juiste wijze wordt omgegaan met een arbeidsconflict dan kan dit uiteindelijk leiden tot een verstoorde arbeidsverhouding. Het is heel moeilijk om vanuit een verstoorde arbeidsverhouding weer terug te gaan naar een goede verstandhouding. Om die reden heeft het vermijden van dergelijke situaties de absolute voorkeur, want voorkomen is beter dan genezen!

Wat kan ik doen bij een arbeidsconflict?

Het beste is dat partijen met elkaar in gesprek gaan en in gesprek proberen te blijven, waarbij beide partijen kijken naar eventuele oplossingen voor het ontstane geschil.  Als partijen dit samen niet kunnen of wanneer deze gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden, kan mediation een oplossing bieden. Met mediation gaan partijen, onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale mediator, samen op zoek naar een oplossing voor het probleem.

Wat kan ik doen als we er niet samen uit komen?

Als beide partijen alles in het werk hebben gesteld kan het toch zijn dat partijen er niet uitkomen. Een optie kan zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden. Als dit niet aan de orde is dan kan de werknemer of werkgever een verzoek indienen bij de rechtbank om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer zal in dit geval (meestal) ook de wettelijke transitievergoeding en een eventuele billijke vergoeding vorderen.

Hulp bij arbeidsconflicten

Uiteraard zijn er nog tal van geschillen die zich kunnen voordoen op de werkvloer, zoals met betrekking tot de vakantiedagen, rolverdeling of vertrouwen. Doet zich bij jou een situatie voor waarbij er een geschil is ontstaan of kan gaan ontstaan dan zijn wij altijd bereid om jou te helpen. Wij kunnen zowel werkgever als werknemer adviseren omtrent de mogelijkheden, oplossingen en eventueel bijstaan in procedures en onderhandelingen.

Wil jij meer informatie of heb jij andere vragen op het gebied van arbeidsrecht neem dan gerust contact met ons op.  

Lees hier verder over Mediation


  • Nieuws

    Voorkom conflicten bij een echtscheiding. 5 tips

    Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Frustraties over de financiële afwikkeling en de zorg voor de kinderen stapelen zich vaak op, met langdurige en kostbare echtscheidingsprocedures tot gevolg. Een goede samenwerking tussen ex-partners kan dit voorkomen, maar is in veel gevallen behoorlijk ingewikkeld. Er spelen immers de nodige emoties mee....

    Lees meer

Bekijk alle berichten over Mediation


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken