Intellectueel eigendomsrecht en social media

Het komt vast niet als een verrassing als we je vertellen dat het gebruik van social media de afgelopen maanden verder is gestegen. Uit onderzoek is gebleken dat circa 13,7 miljoen Nederlanders actief zijn op social media. De gebruikers van social media maken de hele dag door content. Wat bij social media vaak vergeten wordt is dat er vanuit het intellectueel eigendomsrecht regels zijn omtrent het gebruiken van deze content.

Wat valt onder content?

Content kan omschreven worden als ideeën die worden weergegeven via een medium. Denk aan blogs, foto’s, video’s & vlogs of het posten van een nieuwsbrief.

Voor alle soorten content is de auteurswet van toepassing. Dus ook bij het maken van content op social media heeft een gebruiker zich te houden aan de auteurswet. Het maakt hierbij niet uit op welk platform je de content plaatst. Wel moet je je als gebruiker van social media houden aan de algemene voorwaarden van het betreffende social media kanaal.

Wat houdt het auteursrecht voor social media berichten in?

Het auteursrecht is een onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht. Onder het intellectueel eigendomsrecht vallen ook het merkenrecht en handelsnaamrecht. De auteurswet regelt de auteursrechten van een maker. Binnen het auteursrecht zijn er veel regels die voor een social media gebruiker van belang zijn. In artikel 1 van de auteurswet is het volgende opgenomen: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Dit artikel zegt niets anders dan dat, indien er op een werk auteursrecht rust, het enkel de maker van dit werk is toegestaan om te beslissen over de exploitatie hiervan. Het is dus enkel de maker van de content die bepaald wat er met de content gebeurd. Dit brengt dan tegelijkertijd met zich mee dat het in principe niet is toegestaan om het werk van een ander te openbaren of te verveelvoudigen.

Wanneer een gebruiker van social media bijvoorbeeld een zelfgemaakte foto van zichzelf of zijn bedrijf post dan wordt deze content door de auteurswet gezien als een “werk”. Het werk moet daarbij wel enige mate van creativiteit bevatten en mag niet te simpel zijn. Dit is geen moeilijk te behalen vereiste, de drempel om van auteursrechtelijk beschermde werken te kunnen spreken is namelijk niet extreem hoog.

Wanneer mag je volgens het intellectueel eigendomsrecht wel content van iemand anders delen?

Op de basisregel dat het niet is toegestaan om de werken (content) van een ander te openbaren of verveelvoudigen, bestaan enkele uitzonderingen. In de algemene voorwaarden van alle social media kanalen staat dat je bij gebruik van het medium hen toestemming geeft om de gemaakte content te verspreiden. Daarnaast staat in deze voorwaarden opgenomen wat anderen binnen het social media kanaal met deze content mogen doen. Gebruikers mogen de content wél delen binnen het social media kanaal waarop jij de content plaatst, maar niet de content zelf plaatsen en claimen dat zij de maker zijn. Over het algemeen bevatten deze licenties niet de mogelijkheid om de content te mogen gebruiken buiten de social media kanalen.

Pas op voor schending van auteursrechten

Het auteursrecht rust op elk werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Om die reden rust in principe ook op allerlei soorten content auteursrecht. Als gevolg hiervan worden films, foto’s, blogs, vlogs, en ontelbare andere werken beschermd. Waar het delen van al geplaatste content op hetzelfde social media kanaal in principe is toegestaan is het daarentegen niet toegestaan om zonder toestemming van de maker werken (content) te uploaden op een social media kanaal.

Het is daarom van belang om bij het gebruik van social media zeker te zijn dat er geen auteursrechten worden geschonden. De claims die hieruit voortvloeien kunnen namelijk hoog oplopen.

Hulp bij intellectueel eigendomsrecht

Heb je te maken (gehad) met inbreuk op jouw intellectueel eigendom? Denk aan het nabootsen van jouw merk, ontwerp of formule of het gebruiken van content waar auteursrecht op zit. Bij deze kwesties kunnen wij je helpen. Brusse & Masselink heeft ruime ervaring op het gebied van IE-recht. Ook voor advies over het beschermen van je producen of diensten tegen nabootsing kun je bij ons aankloppen. Neem gerust contact met ons op.

Lees hier verder over Ondernemingsrecht


 • Nieuws

  Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Wat houdt de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in? Vanaf 1 januari 2023 mag je als DGA samen met je partner tot slechts 700.000 onbelast lenen uit je eigen vennootschap. Over het meerdere wordt 26,9 % inkomstenbelasting geheven als ware het een dividenduitkering. Dit geldt voor alle leningen ongeacht...

  Lees meer
 • Nieuws

  Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

  Vanaf 1 juli extra eisen aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie De Risico Inventarisatie & Evaluatie, ofwel RI&E, is een onderdeel van de Arbowet en al jaren een verplicht middel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen. Met een RI&E breng je alle risico's binnen jouw bedrijf in...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Ondernemingsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken