Vakantieloon bij ziekte

Ben je verplicht 100% of 70% door te betalen tijdens de vakantie van een zieke werknemer?

Werknemers hebben recht op vakantiedagen. Gedurende deze vakantiedagen moet het loon 100% worden doorbetaald. In bepaalde gevallen heeft de werknemer slechts nog recht op 70% van het loon. In een kwestie over vakantieloon bij ziekte, waar het Europese Hof van Justitie recent over heeft geoordeeld, stond de vraag centraal of een werknemer die tijdens ziekte 70% van zijn loon ontving, tijdens zijn vakantie wél 100% moest worden doorbetaald. 

Het Hof heeft geoordeeld dat de werkgever gedurende een vakantie tijdens ziekte gehouden is het volledige loon van de werknemer door te betalen. De volle 100% dus. Er mag geen rekening gehouden worden met loonkorting vanwege ziekte. Volgens het Hof moet worden voorkomen dat een werknemer geen vakantiedagen opneemt omdat hij daar financieel nadeel van zou ondervinden.

De uitspraak van het Hof vind je hier

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken