Vennoot van een vof? Let op!

Verbintenissen en/of vorderingen voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst kunnen leiden tot een claim op het privévermogen van een vennoot van een Vof.

Aan een vof komt geen rechtspersoonlijkheid toe en volgens de reguliere rechtspraak is het vermogen van de vof afgescheiden van het privévermogen van de afzonderlijke vennoten. Eventuele schulden van de vof kunnen worden verhaald op het vermogen van de vof. De vof zelf is niet zelfstandig als werkgever te kwalificeren.

Maar hoe zit het dan met eventuele verbintenissen en vorderingen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst, aangezien de vof niet zelfstandig als werkgever te kwalificeren is?

De Hoge Raad heeft hierover op verzoek van de rechtbank Overijssel duidelijkheid gegeven. Als een vennoot van een vof namens de vof handelt, dan handelt deze namens alle vennoten van die vof. Hierdoor kan een eventuele schuldeiser zijn vordering geldend maken tegen de gezamenlijke vennoten alsook in privé tegen iedere vennoot afzonderlijk. Dit geldt ook voor verbintenissen en vorderingen die voortvloeien uit hoofde van een met (één van) de vennoten gesloten arbeidsovereenkomst.

Daarnaast is bepaald dat een vordering van een werknemer (dan wel van het UWV op grond van overgang van rechten) een ‘bevoorrechte vordering’ betreft. Een werknemer (dan wel het UWV op grond van overgang van rechten) kan aldus een ‘bevoorrechte vordering’ verhalen op het privévermogen van de vennoten afzonderlijk.

Wees alert bij het aangaan van overeenkomsten en laat je vooraf altijd informeren over eventuele gevolgen voor jouw persoonlijke situatie. Wil je meer weten over arbeidsovereenkomsten, de verschillende rechtspersonen of overeenkomsten in het algemeen, neem dan contact met ons op!

 “Laatste update d.d. 12 april 2021″

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken