Vennoot van een vof? Let op!

Verbintenissen en/of vorderingen voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst kunnen leiden tot een claim op het privévermogen van een vennoot van een Vof.

Aan een vof komt geen rechtspersoonlijkheid toe en volgens de reguliere rechtspraak is het vermogen van de vof afgescheiden van het privévermogen van de afzonderlijke vennoten. Eventuele schulden van de vof kunnen worden verhaald op het vermogen van de vof. De vof zelf is niet zelfstandig als werkgever te kwalificeren.

Maar hoe zit het dan met eventuele verbintenissen en vorderingen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst, aangezien de vof niet zelfstandig als werkgever te kwalificeren is?

De Hoge Raad heeft hierover op verzoek van de rechtbank Overijssel duidelijkheid gegeven. Als een vennoot van een vof namens de vof handelt, dan handelt deze namens alle vennoten van die vof. Hierdoor kan een eventuele schuldeiser zijn vordering geldend maken tegen de gezamenlijke vennoten alsook in privé tegen iedere vennoot afzonderlijk. Dit geldt ook voor verbintenissen en vorderingen die voortvloeien uit hoofde van een met (één van) de vennoten gesloten arbeidsovereenkomst.

Daarnaast is bepaald dat een vordering van een werknemer (dan wel van het UWV op grond van overgang van rechten) een ‘bevoorrechte vordering’ betreft. Een werknemer (dan wel het UWV op grond van overgang van rechten) kan aldus een ‘bevoorrechte vordering’ verhalen op het privévermogen van de vennoten afzonderlijk.

Wees alert bij het aangaan van overeenkomsten en laat je vooraf altijd informeren over eventuele gevolgen voor jouw persoonlijke situatie. Wil je meer weten over arbeidsovereenkomsten, de verschillende rechtspersonen of overeenkomsten in het algemeen, neem dan contact met ons op!

 “Laatste update d.d. 12 april 2021″

Lees hier verder over Ondernemingsrecht


 • Nieuws

  Intellectueel eigendomsrecht en social media

  Het komt vast niet als een verrassing als we je vertellen dat het gebruik van social media de afgelopen maanden verder is gestegen. Uit onderzoek is gebleken dat circa 13,7 miljoen Nederlanders actief zijn op social media. De gebruikers van social media maken de hele dag door content. Wat bij...

  Lees meer
 • Nieuws

  Verplicht rapporteren zakelijk en woon-werkverkeer

  Wat houdt dit in? Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht om jaarlijks gegevens te verstrekken over woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Jij, als grote werkgever, moet inzicht geven in de CO2-uitstoot en dit biedt jou mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. Deze verplichting komt voort...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Ondernemingsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken