Vordering incasseren? Wacht niet te lang!

Stel, een zakelijke relatie komt op enig moment zijn betalingsverplichtingen niet na. Je wilt diegene verder helpen en vertelt hem dat jouw vordering wel even kan wachten. Deze goede bedoeling kan je duur komen te staan. Voorkom dat de vordering in de vergeethoek terechtkomt. Je loopt namelijk het risico dat de vordering verjaart, waardoor je betaling niet meer in rechte kunt afdwingen.

Verjaring

Voor vorderingen tot betaling van een geldsom uit hoofde van een overeenkomst geldt over het algemeen een termijn van vijf jaren. Doe je niets, dan is de vordering vijf jaren na de uiterste betaaldatum verjaard. Wat er dan overblijft is een natuurlijke verbintenis; een vordering die niet kan worden geïncasseerd, maar slechts nog op twee manieren kan worden ingelost:

 • de tegenpartij betaalt per ongeluk. (Deze betaling kan niet worden teruggedraaid, aangezien is voldaan aan een natuurlijke verbintenis);
 • de vordering wordt verrekend met een vordering die de tegenpartij op jou heeft.

Het mes snijdt uiteraard aan twee kanten. Word je geconfronteerd met een oude vordering, controleer voordat je betaalt eerst of de vordering inmiddels is verjaard.

Verjaring voorkomen?

Een actief debiteurenbeleid is erg belangrijk. Vorderingen moeten niet (te) lang blijven liggen. Is dit toch gebeurd, maar is de verjaringstermijn nog niet verstreken, dan kun je verjaring voorkomen door een stuitingsverklaring.

Let op: Verjaringstermijnen gelden ook op andere rechtsgebieden. Denk daarbij aan kwesties omtrent eigendomsrechten of erfdienstbaarheden. Ieder rechtsgebied kent een eigen verjaringstermijn.

Onze juristen en advocaten geeft je graag tips en tools voor het incasseren van jouw vordering!

 “Laatste update d.d. 12 april 2021”

Lees hier verder over Ondernemingsrecht


 • Nieuws

  Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Wat houdt de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in? Vanaf 1 januari 2023 mag je als DGA samen met je partner tot slechts 700.000 onbelast lenen uit je eigen vennootschap. Over het meerdere wordt 26,9 % inkomstenbelasting geheven als ware het een dividenduitkering. Dit geldt voor alle leningen ongeacht...

  Lees meer
 • Nieuws

  Energie- en andere rekeningen betalen

  Oplopende rekeningen mkb-ondernemers De (financiële) gevolgen van de coronacrisis worden steeds meer zichtbaar. Veel bedrijven zien het aantal onbetaald gelaten rekeningen oplopen of hebben zelf moeite met het tijdig betalen van hun rekeningen. Zo moeten ondernemers die bijzonder belastinguitstel hebben aangevraagd vanaf 1 oktober jl., aan hun betalingsverplichtingen te dienaangaande...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Ondernemingsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken

Wij werken voor: