Werkgever let op! Een boemerang komt altijd terug. Of niet?

Interessante case! Wat was er aan de hand?

De werkgever wilde van zijn zieke werknemer af. Dit kan op verschillende manieren. Het beste is natuurlijk om de wet te volgen. Uit de wet volgt namelijk dat er toestemming moet worden gevraagd aan het UWV of aan de rechtbank om de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer te mogen beëindigen. De werkgever in deze zaak dacht het echter op zijn eigen manier te kunnen regelen. De werkgever stuurde aan zijn werknemer een brief waarin hij de arbeidsovereenkomst opzegde. Vervolgens liquideerde de werkgever zijn onderneming en is hij een nieuwe onderneming gestart. De nieuwe onderneming verrichte dezelfde soort werkzaamheden als de eerdere onderneming.

Slimme zet. Of toch niet?

De werkgever dacht op deze manier op een snelle en goedkope manier van de werknemer af te kunnen. Helaas voor de werkgever kwam deze boemerang terug. De werknemer liet het er namelijk niet bij zitten en besloot de nieuwe onderneming van de werkgever in rechte te betrekken. De werknemer was namelijk van mening dat er sprake was van “overgang van een onderneming” en dat op basis daarvan de nieuwe onderneming door hem aangesproken kon worden voor de gevolgen die het ontslag voor hem had. Bovendien was de werknemer van mening dat de werkgever ook persoonlijk aansprakelijk kon worden gesteld voor de schade die hij stelde te hebben geleden. De werknemer stelde in de procedure namelijk dat zijn arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig was opgezegd en dat hij daardoor financiële schade had geleden.

Oordeel van de kantonrechter

Tussen de werkgever en de werknemer was niet in geschil dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet op een juiste manier was opgezegd. Het was vervolgens de vraag wie er aansprakelijk was voor de gevolgen van de onregelmatige opzegging. De werknemer stelde dat de gevolgen voor rekening moesten komen van zowel de nieuwe onderneming en de werkgever in persoon. De kantonrechter oordeelde als volgt.

De kantonrechter boog zich als eerste over de vraag of er sprake is van een overgang van onderneming en of de nieuwe onderneming door de werknemer kan worden aangesproken. De kantonrechter is van oordeel dat hiervan sprake is. De nieuwe onderneming voert namelijk dezelfde soort werkzaamheden uit als de geliquideerde onderneming. Dit betekent dat verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst van de werknemer voortvloeien, over zijn gegaan op de nieuwe onderneming. De nieuwe onderneming is dus verantwoordelijk voor de onregelmatige opzegging en de gevolgen komen derhalve voor haar rekening.

Vervolgens was het aan de kantonrechter om te oordelen of er ook sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid. Het oordeel van de kantonrechter was wederom duidelijk. Deze oordeelde dat van de werkgever “als ondernemer met meerdere bedrijven en meerdere werknemers in dienst verwacht had mogen worden dat hij op de hoogte was van de regels die gelden voor het ontslaan van een zieke werknemer en voor werknemers in het algemeen”. Door de manier van handelen heeft de werkgever zodanig onzorgvuldig gehandeld dat hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van omstandigheden die zijn handelen rechtvaardigden was volgens de kantonrechter geen sprake. Het gevolg van dit oordeel is verstrekkend voor de werkgever: ook in privé wordt hij aansprakelijk geacht voor de financiële schade die de werknemer heeft geleden als gevolg van het ontslag. Dit bedrag wordt begroot op enkele tienduizenden (!) euro’s.

Conclusie voor de werkgever

In plaats van te kiezen voor eigen bedachte creatieve oplossingen had de werkgever in dit geval beter “gewoon” de wet kunnen volgen. In dat geval was de boemerang namelijk niet teruggekomen. Wel zo prettig. In dat geval hoefde hij namelijk niet over zijn schouder te kijken, maar had hij zijn blik op de toekomst kunnen richten. De publicatie van de uitspraak vind je hier

Meer informatie over ontslag?

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen je helpen bij ontslag en met het verkrijgen van een zeker gevoel, zodat jouw blik wél vooruit kan. Vanzelfsprekend zonder dat jij je hoeft af te vragen of de boemerang wel of niet terugkomt. Neem contact op met Maarten Booijink of één van onze andere advocaten arbeidsrecht!

Misschien vind je dit artikel over ontslag ook interessant! 

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken