string(4) "post" NULL

Ontslag op staande voet intrekken komt werkgever duur te staan

Op 29 september 2019 heeft de Rechtbank Gelderland een interessante uitspraak gedaan (RAR2020/7). De uitspraak vindt je hier. In deze zaak heeft de werkgever een werknemer ontslag op staande voet gegeven en bij nader inzien weer ingetrokken. Dit is de werkgever duur komen te staan.

De werknemer heeft een kort geding aangespannen tegen haar werkgever waarin zij achterstallig loon heeft gevorderd, vermeerderd met rente en de wettelijke verhoging. Daarnaast heeft zij voorschotten op een gefixeerde schadevergoeding én een billijke vergoeding gevorderd wegens de onregelmatige beëindiging van het dienstverband.

De voorzieningenrechter heeft de verzoeken van werknemer toegewezen en de werkgever is veroordeeld tot betaling van de kosten van de kort gedingprocedure. Dit omdat ontslag op staande voet een eenzijdige rechtshandeling betreft die niet zonder medewerking van de wederpartij kan worden ingetrokken. De werknemer heeft niet met intrekking van het ontslag op staande voet ingestemd. Hij berust dus in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst als zodanig. Daardoor staat vast dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

 

Denk hieraan bij ontslag op staande voet

Het geven en vervolgens weer intrekken van een ontslag op staande voet kan jou als werkgever duur komen te staan. Onze tip voor jou als werkgever is dan ook om altijd eerst juridisch advies in te winnen van een deskundige op het gebied van arbeidsrecht.

Een werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan wanneer er een gegronde reden is voor ontslag, bijvoorbeeld wanneer iemand heeft gestolen of gefraudeerd. Daarnaast moet een werkgever het ontslag direct kenbaar maken aan een werknemer. Wel kan er eerst onderzocht worden of de situatie voldoende reden is voor een ontslag op staande voet, maar dit mag geen dagen of weken duren. Tot slot moet een werkgever een werknemer laten weten dat hij of zij ontslagen is op staande voet en welke reden of redenen daaraan ten grondslag ligt/liggen. Dit laatste is zeer belangrijk; een werknemer heeft namelijk het recht om zich te verweren. 

Meer informatie over ontslag op staande voet?

Onze arbeidsrecht advocaten helpen je graag met al jouw vragen over ontslag op staande voet, uitdiensttreding of bij andere vragen op het gebied van arbeidsrecht.

Bekijk ook onze FAQ pagina voor veelgestelde vragen over arbeidsrecht. 

“Laatste update d.d. 6 april 2021”

Lees hier verder over Arbeidsrecht


 • Nieuws

  Vakantieloon bij ziekte

  Ben je verplicht 100% of 70% door te betalen tijdens de vakantie van een zieke werknemer?Werknemers hebben recht op vakantiedagen. Gedurende deze vakantiedagen moet het loon 100% worden doorbetaald. In bepaalde gevallen heeft de werknemer slechts nog recht op 70% van het loon. In een kwestie over vakantieloon bij ziekte,...

  Lees meer
 • Nieuws

  Transitievergoeding na pensioendatum

  Dit heeft het Hof ’s-Hertogenbosch bepaald in haar uitspraak d.d. 9 januari 2020. In casu ging het om een werknemer die in 2014 arbeidsongeschikt werd en vanaf 2016 een WGA-uitkering, later WIA-uitkering, ontving. In 2017 en 2019 heeft de werknemer verzocht het slapend dienstverband te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. De...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Arbeidsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken