string(4) "post" NULL

Werknemersparticipatie

Een relatief onbekende vorm van beloning van werknemers is de zogenoemde werknemersparticipatie. Deze vorm van beloning houdt in dat de werkgever financiële betrokkenheid en/of medezeggenschap creëert. Daarbij kunnen twee typen beloning worden onderscheiden:

• Een beloning in geld zoals bonussen of winstaandelen.
• (certificaten van) aandelen of aandelenoptieregelingen.

Stel dat er sprake is van een regeling op basis waarvan een werknemer in de toekomst (onder voorwaarden) recht heeft op aandelen, maar dat de arbeidsovereenkomst van deze werknemer voortijdig wordt beëindigd. Lijdt de werknemer dan schade doordat de rechten vervallen, of vervalt de regeling niet?

 

Goed werkgeverschap

In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland werd de schade die de werknemer door het verlies van zijn toekomstige recht op aandelen (vanwege ontslag) meende te lijden, niet bij de begroting van de billijke vergoeding meegenomen. Oftewel, de werknemer werd niet gecompenseerd.

Vorig jaar was de rechtbank Midden-Nederland een andere werknemer echter wel goed gezind met het oordeel dat een optievervalbeding werd gepasseerd met een beroep op goed werkgeverschap. De werknemer behield, ondanks de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, zijn rechten op aandelen. In dit geval was de toekenning van de aandelen jarenlang verbonden aan de prestatie van de werknemer en de individueel gesteld doelen die door de werknemer gehaald (moesten) worden. Daarmee was het oordeel over het wel of niet toekennen van de aandelen volgens de kantonrechter binnen het bereik van goed werkgeverschap gevallen. Het was dus niet langer afhankelijk van de vraag of sprake was van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer (op basis waarvan een billijke vergoeding kan worden toegekend). In dit geval was het in strijd met goed werkgeverschap om de werknemer zijn aandelen te onthouden. Klik hier voor de uitspraak

Er is niet veel jurisprudentie over dit onderwerp beschikbaar, maar op basis van deze uitspraken kan in ieder geval worden geconcludeerd dat het einde van de arbeidsovereenkomst niet per definitie een (kosteloos) einde van een participatieregeling inhoudt.

Lees hier verder over Arbeidsrecht


 • Nieuws

  Portretrecht: waar je als werkgever aan moet denken

  Onlangs heeft een werkgever beeldmateriaal van een werknemer gebruikt voor promotiedoeleinden. Voorafgaand zijn tussen werkgever en werknemer over de gemaakte foto’s tijdens een fotoshoot schriftelijke afspraken gemaakt. Echter, stond niet duidelijk omschreven waarvoor de werkgever deze foto’s mocht gebruiken. Wel stond hier uitdrukkelijk in dat voor elk ander beeldmateriaal toestemming...

  Lees meer
 • Nieuws

  Ontslag op staande voet intrekken komt werkgever duur te staan

  Op 29 september 2019 heeft de Rechtbank Gelderland een interessante uitspraak gedaan (RAR2020/7). De uitspraak vindt je hier. In deze zaak heeft de werkgever een werknemer ontslag op staande voet gegeven en bij nader inzien weer ingetrokken. Dit is de werkgever duur komen te staan.De werknemer heeft een kort geding aangespannen...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Arbeidsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken