5 veelgemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst

Waar moet een correcte arbeidsovereenkomst aan voldoen?

Als werkgever wil je liever niet geconfronteerd worden met de gevolgen van fouten in een arbeidsovereenkomst. Als er gedurende de arbeidsperiode geen vervelende dingen gebeuren, dan is er niks aan de hand. Maar is dit wel het geval, dan kan een simpele fout een vervelende en/of langslepende kwestie veroorzaken. Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst moet je dus standaard aan een aantal zaken denken. Welke zaken dat zijn, delen we in twee blogs.

1. De vereiste inhoud van een arbeidsovereenkomst ontbreekt

Wij zien in onze praktijk regelmatig, naast fouten in de arbeidsovereenkomst, arbeidsovereenkomsten voorbij komen die niet compleet zijn. De volgende punten zijn belangrijk om op te nemen:

 • de datum van indiensttreding
 • de duur van de overeenkomst
 • een omschrijving van de functie
 • de proeftijd
 • het salaris (ook tijdens ziekte)
 • het aantal vakantiedagen
 • het vakantiegeld
 • het aantal uren dat gewerkt moet worden (eventueel op welke dagen)
 • eventueel van toepassing zijnde cao
 • de wijze van beëindiging
 • een opzegtermijn
 • een concurrentiebeding
 • een geheimhoudingsbeding
 • de bedrijfseigendommen en wat daarmee te doen tijdens ziekte.

2. Er is geen proeftijd opgenomen

Bij het vaststellen van een proeftijd is de werkgever gebonden aan de lengte van de arbeidsovereenkomst. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat een mondeling overeengekomen proeftijd ongeldig is. Bij het vaststellen van de proeftijd gaan we uit van het volgende:

 • geen proeftijd bij een arbeidsovereenkomst met een looptijd van minder dan 6 maanden;
 • maximaal 1 maand bij een arbeidsovereenkomst met een looptijd van 6 maanden tot 2 jaar;
 • tot twee maanden bij een arbeidsovereenkomst met een looptijd van meer dan 2 jaar.

3. Er wordt een te lange opzegtermijn gehanteerd

Indien je een werknemer een opzegtermijn van twee maanden oplegt, betekent dit dat jij van rechtswege bent gehouden een dubbele opzegtermijn in acht te nemen. Dit kan erg nadelig zijn als je besluit dat een werknemer de onderneming moet verlaten. Ook als er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten moet de opzegtermijn van vier maanden worden gehandhaafd. De werknemer krijgt immers pas WW rechten na de afloop van de opzegtermijn. Ook belangrijk is om in de tijdelijke arbeidsovereenkomst de mogelijkheid van tussentijds opzeggen op te nemen. Doe je dit niet, dan kun je buiten de proeftijd de overeenkomst niet stopzetten en moet het salaris worden doorbetaald tot het einde van het arbeidscontract.

4. Let op het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Als werkgever mag je je werknemer drie keer een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden binnen 36 maanden. Het vierde contract wordt automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Wanneer sprake is van een CAO kan het zijn dat er een uitzondering op deze regel is opgenomen.

5. De oproepovereenkomst

Een medewerker met een oproepovereenkomst start als oproepkracht met een flexibel aantal uren. Het kan voorkomen dat de medewerker toch een vast aantal uren gaat werken in de maand. Als de medewerker dit aantal uren standaard werkt gedurende een periode van zes maanden, dan ben je als werkgever verplicht om de werknemer door te betalen op basis van het gemiddeld aantal uren dat de werknemer werkt. Dit geldt ook wanneer de werknemer na verloop van tijd minder inzet.

Een werkgever dient de oproepkracht in ieder geval na één jaar een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal uren dat de oproepkracht heeft gewerkt. De oproepkracht mag dit contract echter weigeren. Leg deze weigering uitdrukkelijk vast om problemen in de toekomst te voorkomen.

Het spreekt voor zich dat je voor elke werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst opstelt. En natuurlijk moet deze telkens voldoen aan de gestelde vereisten.

Hulp nodig?

Wil je geen fouten in jouw arbeidsovereenkomst en kun je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen daarvan? Onze bedrijfsjuriste Yvonne Rustenberg kan je hierbij helpen. Weet je dat je jouw arbeidsovereenkomsten veel goedkoper kunt laten controleren of opstellen binnen ons MKB Rechtshulp abonnement? Daarmee krijg je niet alleen correct opgestelde (arbeids-)overeenkomsten, maar ontvang je een jaar lang direct hulp bij andere bedrijfsjuridische vragen én korting op het uurtarief van onze advocaten. Klik hier voor meer informatie over MKB Rechtshulp.

Lees hier nog meer veelgemaakte fouten in arbeidsovereenkomsten! 

Lees hier verder over Arbeidsrecht


 • Nieuws

  Nóg 5 fouten in een arbeidsovereenkomst

  Onlangs hebben we in dit blog al 5 fouten gedeeld die je kunt maken in een arbeidsovereenkomst. In dit blog delen we er nog 5 zodat je ook hier niet de mist mee in gaat! 1. Vakantiedagen die niet passen bij de arbeidsduur Veel arbeidsovereenkomsten zijn opgesteld voor een 40-urige...

  Lees meer
 • Nieuws

  Verplicht rapporteren zakelijk en woon-werkverkeer

  Wat houdt dit in? Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht om jaarlijks gegevens te verstrekken over woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Jij, als grote werkgever, moet inzicht geven in de CO2-uitstoot en dit biedt jou mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. Deze verplichting komt voort...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Arbeidsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken