Betaald ouderschapsverlof

Wet betaald ouderschapsverlof (2/8/2022)

De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. Werknemers kunnen dan ouderschapsverlof opnemen met een uitkering van het UWV. Op dit moment is ouderschapsverlof onbetaald, dus dit is een positieve verandering voor de werknemer.

Het recht op betaald ouderschapsverlof houdt in dat een werknemer 9 weken ouderschapsverlof kan opnemen en een uitkering ontvangt ter hoogte van 70% van het dagloon of, als bovengrens, tenminste 70 % van het maximum dagloon.  

Een extra voorwaarde voor de uitkering is dat een werknemer het betaalde verlof in het eerste jaar na de geboorte van het kind opneemt. Bij adoptie of pleegzorg is dit een jaar na opname van het kind in het gezin, voor zover het kind jonger is dan acht jaar. Er is geen overgangsrecht van toepassing voor dit betaalde verlof. Als een werknemer aan de voorwaarden voldoet op 2 augustus 2022, dan bestaat het recht op een uitkering van het UWV.

Dit geldt dus ook als het kind van een werknemer eerder dan 2 augustus 2022 geboren is en het betaalde verlof in het eerste jaar na de geboorte wordt opgenomen. Als een kind voor 2 augustus 2021 geboren is, dan bestaat er geen recht op de uitkering. Het kan echter wel zo zijn dat er in een CAO een recht op (gedeeltelijke) betaald ouderschapsverlof is opgenomen.

Werkgevers opgelet: de aanvraag voor de uitkering van het UWV verloopt via de werkgever!

We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken