string(4) "post" NULL

Betaald ouderschapsverlof

Wet betaald ouderschapsverlof (2/8/2022)

De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. Werknemers kunnen dan ouderschapsverlof opnemen met een uitkering van het UWV. Op dit moment is ouderschapsverlof onbetaald, dus dit is een positieve verandering voor de werknemer.

Het recht op betaald ouderschapsverlof houdt in dat een werknemer 9 weken ouderschapsverlof kan opnemen en een uitkering ontvangt ter hoogte van 70% van het dagloon of, als bovengrens, tenminste 70 % van het maximum dagloon.  

Een extra voorwaarde voor de uitkering is dat een werknemer het betaalde verlof in het eerste jaar na de geboorte van het kind opneemt. Bij adoptie of pleegzorg is dit een jaar na opname van het kind in het gezin, voor zover het kind jonger is dan acht jaar. Er is geen overgangsrecht van toepassing voor dit betaalde verlof. Als een werknemer aan de voorwaarden voldoet op 2 augustus 2022, dan bestaat het recht op een uitkering van het UWV.

Dit geldt dus ook als het kind van een werknemer eerder dan 2 augustus 2022 geboren is en het betaalde verlof in het eerste jaar na de geboorte wordt opgenomen. Als een kind voor 2 augustus 2021 geboren is, dan bestaat er geen recht op de uitkering. Het kan echter wel zo zijn dat er in een CAO een recht op (gedeeltelijke) betaald ouderschapsverlof is opgenomen.

Werkgevers opgelet: de aanvraag voor de uitkering van het UWV verloopt via de werkgever!

Lees hier verder over Arbeidsrecht


 • Nieuws

  Slapend dienstverband. Mag het of niet?

  De rechtbank Limburg heeft zogenaamde prejudiciële vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad met betrekking tot het slapend dienstverband. Maanden daarna geeft de Hoge Raad geeft hierover duidelijkheid. Een van de vragen was of, en zo ja, onder welke omstandigheden een werkgever dient in te stemmen met het voorstel van...

  Lees meer
 • Nieuws

  Portretrecht: waar je als werkgever aan moet denken

  Onlangs heeft een werkgever beeldmateriaal van een werknemer gebruikt voor promotiedoeleinden. Voorafgaand zijn tussen werkgever en werknemer over de gemaakte foto’s tijdens een fotoshoot schriftelijke afspraken gemaakt. Echter, stond niet duidelijk omschreven waarvoor de werkgever deze foto’s mocht gebruiken. Wel stond hier uitdrukkelijk in dat voor elk ander beeldmateriaal toestemming...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Arbeidsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken