Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Een veilige werkomgeving

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel onderwerp omdat met name steeds meer vrouwen assertiever zijn en durven te praten over wat hen is overkomen. De werkgever is volgens de Arbowetgeving verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en hier hoort ook bij de bescherming tegen ongewenst grensoverschrijdend gedrag. 

Hiërarchie en macht

In de omgeving van de werksfeer doet het ongewenste gedrag zich veelal voor binnen de kaders van hiërarchie en macht.  Het gaat hier niet alleen over seksueel getint grensoverschrijdend gedrag. Het gaat ook over agressie, intimidatie, pesten en soms geweld op de werkvloer. 

Arbowetgeving bij grensoverschrijdend gedrag

Als de werkgever dergelijk gedrag toelaat kan dit zorgen voor bijvoorbeeld een negatieve werksfeer en extra verzuim. De werkgever is volgens de Arbowetgeving verplicht om dergelijk gedrag en werkdruk te voorkomen. Dit kan door een beleid over dit onderwerp vast te stellen in de onderneming.

Vertrouwenspersoon

Maar ook de werknemers zelf zijn natuurlijk verantwoordelijk. Belangrijk is om er met collega’s over te praten en degene die zich er schuldig aan maakt aan te spreken op zijn of haar gedrag. Leg het gesprek vast. Als het niet helpt en het gedrag blijft zich voordoen is het misschien mogelijk om een vertrouwenspersoon in de arm te nemen, die je kan helpen met het nemen van verdere acties om het gedrag te doen ophouden.

Niets doen is altijd de verkeerde aanpak.

Ben jij slachtoffer van grensoverschrijdend seksueel gedrag? Neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland. Zij kunnen je helpen en advies geven. 

Hulp bij het opstellen van een beleid bij grensoverschrijdend gedrag?

Wij kunnen jou als werkgever helpen een beleid op te stellen met betrekking tot (en ter voorkoming van) grensoverschrijdend gedrag door jouw medewerkers. Heb je een MKB Rechtshulp abonnement, dan kunnen de werkzaamheden eventueel onder het abonnement worden verricht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke vraagstukken? Bezoek dan onze FAQ pagina voor de meest gestelde vragen op het gebied van arbeidsrecht, of neem contact op via 0546-542500.

Lees hier verder over Arbeidsrecht


 • Nieuws

  Vakantieloon bij ziekte

  Ben je verplicht 100% of 70% door te betalen tijdens de vakantie van een zieke werknemer?Werknemers hebben recht op vakantiedagen. Gedurende deze vakantiedagen moet het loon 100% worden doorbetaald. In bepaalde gevallen heeft de werknemer slechts nog recht op 70% van het loon. In een kwestie over vakantieloon bij ziekte,...

  Lees meer
 • Nieuws

  Slapend dienstverband. Mag het of niet?

  De rechtbank Limburg heeft zogenaamde prejudiciële vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad met betrekking tot het slapend dienstverband. Maanden daarna geeft de Hoge Raad geeft hierover duidelijkheid. Een van de vragen was of, en zo ja, onder welke omstandigheden een werkgever dient in te stemmen met het voorstel van...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Arbeidsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken