Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die gesloten is tussen partijen ter beëindiging of ter voorkoming van een geschil of onzekerheid. Met een dergelijke overeenkomst verbinden partijen zich tegenover elkaar omtrent de afspraken die daarin zijn vastgelegd. Bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kun je eventueel ook afwijken van wettelijke regels. 

Dwaling bij een vaststellingsovereenkomst

Er zijn een aantal interessante uitspraken op het gebied van dwaling ten aanzien van een vaststellingsovereenkomst.

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 1 februari 2013 bepaald dat de omstandigheid dat partijen met betrekking tot een bepaalde kwestie in onzekerheid verkeren en ten aanzien daarvan een vaststellingsovereenkomst sluiten, een geslaagd beroep op dwaling niet uitsluit. 

Ook in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 27 maart 2020 is een beroep op dwaling ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst aan bod gekomen. Wat was er aan de hand? Werkgever en werknemer hadden een overeenkomst gesloten ter beëindiging van het dienstverband. Na ondertekening daarvan werd deze door de werkgever niet nagekomen: de werkgever heeft in afwijking van de gemaakte afspraken de bijtelling van de auto van de werknemer nog verrekend met de vergoeding die de werkgever op grond van die overeenkomst aan de werknemer verschuldigd was. 

De werknemer heeft een beroep gedaan op nietigheid van de overeenkomst op grond van dwaling dan wel bedrog. De rechtbank is van oordeel dat het beroep van de werknemer op dwaling slaagt. Dit aangezien de werkgever voorafgaand aan de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst geen enkel voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de fiscale consequenties van de ter beschikking gestelde auto en de werknemer er zodoende gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de bijtelling achterwege zou blijven. 

Advies over een vaststellingsovereenkomst

Het is van essentieel belang dat je, voorafgaand aan de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, de inhoud nauwkeurig controleert of laat controleren zodat duidelijk is dat alle financiële afspraken goed zijn omschreven en voor jou de mogelijke consequenties duidelijk zijn. 

Voor meer informatie over vaststellingsovereenkomsten bekijk je onze pagina over Arbeidsrecht of neem je contact op met onze arbeidsrecht advocaten. 

Lees hier verder over Arbeidsrecht


 • Nieuws

  Wijziging wettelijk minimum jeugdloon

  Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Er zal rechtvaardiger worden afgerekend vanaf 1 januari 2024 voor de categorie werknemers onder de 21 jaar. Het minimumjeugdloon wijzigt dan in een wettelijk minimumuurloon voor de categorie 15 jaar tot en met 20 jaar. Waarom rechtvaardiger? In branches verschillen...

  Lees meer
 • Nieuws

  Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

  Vanaf 1 juli extra eisen aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie De Risico Inventarisatie & Evaluatie, ofwel RI&E, is een onderdeel van de Arbowet en al jaren een verplicht middel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen. Met een RI&E breng je alle risico's binnen jouw bedrijf in...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Arbeidsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken

MKB Rechtshulp (juridisch abonnement)

Wist je dat het controleren of opstellen van een vaststellingsovereenkomst of andere overeenkomsten op het gebied van arbeidsrecht voor ondernemers ook vallen onder onsjuridisch abonnement?