Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een juridisch document dat wordt gebruikt om de voorwaarden te regelen waaronder een arbeidsrelatie wordt beëindigd tussen een werkgever en een werknemer. Bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kun je eventueel afwijken van wettelijke regels. 

In een vaststellingsovereenkomst komen werkgever en werknemer overeen om de arbeidsrelatie op een bepaalde manier te beëindigen, vaak op vrijwillige basis. Dit kan het gevolg zijn van verschillende situaties, zoals bijvoorbeeld een reorganisatie, een arbeidsconflict of arbeidsgeschil over prestaties, of een wederzijds besluit om uit elkaar te gaan.

Een arbeidsrechtadvocaat kan een werkgever of werknemer helpen met de inhoud van een vaststellingsovereenkomst, zo weten beide partijen zeker dat de gemaakte afspraken op juiste wijze worden vastgelegd. Wanneer je als werkgever een abonnement hebt op MKB Rechtshulp, dan helpt onze bedrijfsjuriste Yvonne je met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Deze werkzaamheden vallen namelijk ook onder het abonnement.  

Dwaling bij een vaststellingsovereenkomst

Er zijn een aantal interessante uitspraken op het gebied van dwaling ten aanzien van een vaststellingsovereenkomst.

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 1 februari 2013 bepaald dat de omstandigheid dat partijen met betrekking tot een bepaalde kwestie in onzekerheid verkeren en ten aanzien daarvan een vaststellingsovereenkomst sluiten, een geslaagd beroep op dwaling niet uitsluit. 

Ook in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 27 maart 2020 is een beroep op dwaling ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst aan bod gekomen. Wat was er aan de hand? Werkgever en werknemer hadden een overeenkomst gesloten ter beëindiging van het dienstverband. Na ondertekening daarvan werd deze door de werkgever niet nagekomen: de werkgever heeft in afwijking van de gemaakte afspraken de bijtelling van de auto van de werknemer nog verrekend met de vergoeding die de werkgever op grond van die overeenkomst aan de werknemer verschuldigd was. 

De werknemer heeft een beroep gedaan op nietigheid van de overeenkomst op grond van dwaling dan wel bedrog. De rechtbank is van oordeel dat het beroep van de werknemer op dwaling slaagt. Dit aangezien de werkgever voorafgaand aan de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst geen enkel voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de fiscale consequenties van de ter beschikking gestelde auto en de werknemer er zodoende gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de bijtelling achterwege zou blijven. 

Advies over een vaststellingsovereenkomst

Het is van essentieel belang dat je, voorafgaand aan de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, de inhoud nauwkeurig controleert of laat controleren zodat duidelijk is dat alle financiële afspraken goed zijn omschreven en voor jou de mogelijke consequenties duidelijk zijn.  

Voor meer informatie over vaststellingsovereenkomsten bekijk je onze pagina over Arbeidsrecht of neem je contact op met onze arbeidsrechtadvocaten in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal. Ben jij een werkgever? Neem dan contact op met Yvonne Rustenberg-Bergman om te bekijken of het MKB Rechtshulp abonnement interessant voor jou kan zijn!  

Lees hier verder over Arbeidsrecht


 • Nieuws

  Ontslag gekregen, wat nu?

  Wanneer je (onverwacht) ontslag gekregen hebt zit je vaak met je handen in je haar. Hoe moet het nu verder? Vind ik wel weer werk? Waar heb ik eigenlijk recht op? Dit artikel gaat over ontslag afwikkelen of aanvechten, en wat je kunt doen om deze onzekere periode door te...

  Lees meer
 • Nieuws

  Ontslag op staande voet intrekken komt werkgever duur te staan

  Wat is ontslag op staande voet? Ontslag op staande voet is een directe en onmiddellijke beëindiging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever, zonder voorafgaande waarschuwing of opzegtermijn. Dit type ontslag wordt gegeven wanneer een werknemer zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag of een andere dringende reden die het onmiddellijke einde...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Arbeidsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken

MKB Rechtshulp (juridisch abonnement)

Wist je dat het controleren of opstellen van een vaststellingsovereenkomst of andere overeenkomsten op het gebied van arbeidsrecht voor ondernemers ook vallen onder onsjuridisch abonnement?