Transitievergoeding na pensioendatum

Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft bepaald in haar uitspraak d.d. 9 januari 2020 dat een werknemer tóch recht had op een transitievergoeding. Een transitievergoeding is een vergoeding die een werknemer ontvangt bij beëindiging van zijn of haar arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het verlies van werk en om de werknemer te ondersteunen bij de overgang naar een nieuwe baan of periode van werkloosheid. De transitievergoeding is in Nederland wettelijk geregeld en geldt voor alle werknemers, ongeacht de duur van hun dienstverband.

In casu ging het om een werknemer die in 2014 arbeidsongeschikt werd en vanaf 2016 een WGA-uitkering, later WIA-uitkering, ontving. In 2017 en 2019 heeft de werknemer verzocht het slapend dienstverband te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. De werkgever wilde echter niet vroegtijdig de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst zonder toekenning transitievergoeding

In september 2019 is de arbeidsovereenkomst beëindigd op grond van de CAO, zonder toekenning van een transitievergoeding omdat de werknemer toen de AOW-leeftijd had bereikt. De werkgever heeft de werknemer hierover schriftelijk geïnformeerd en heeft zekerheidshalve de arbeidsovereenkomst opgezegd. De werknemer is naar de rechter gestapt en eiste een schadevergoeding ter hoogte van de transitievergoeding. De rechter in eerste aanleg wees de vorderingen af, maar het Hof in Den Bosch kende de vordering van de werknemer in hoger beroep toe.

Uitspraak Hoge Raad over een transitievergoeding

Het Hof verwees daarbij naar een uitspraak de Hoge Raad (HR, 8 november 2019) waarin de Hoge Raad uitlegt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap moet instemmen met een voorstel van een werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een transitievergoeding indien er sprake is van een slapend dienstverband (uitzonderingen daargelaten, in dit verband niet relevant).

Omdat de werknemer al voor het bereiken van de pensioenleeftijd heeft verzocht om tot opzegging/beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan onder toekenning van een transitievergoeding, heeft de werkgever volgens het Hof niet conform het goed werkgeverschap gehandeld en dient zij de wettelijke transitievergoeding alsnog te voldoen aan de werknemer.

Tip voor werkgevers aangaande de transitievergoeding

De mogelijkheid bestaat dat een ex-werknemer alsnog een vergoeding van jou als ex-werkgever kan vorderen nadat hij/zij met pensioen is gegaan. Of jij met betrekking tot deze vordering tegemoet wordt gekomen door het UWV is daarbij nog maar de vraag.

Onze tip voor jou als werkgever is dan ook om slapende dienstverbanden alleen in stand te houden indien sprake is van een gerechtvaardigd belang. Wat dat gerechtvaardigd belang inhoudt kan onze bedrijfsjuriste of één van onze arbeidsrechtadvocaten je precies uitleggen. 

Meer informatie over transitievergoeding

Onze arbeidsrechtadvocaten helpen je graag met al jouw vragen over bijvoorbeeld een transitievergoeding bij ziekte, bij een tijdelijk contract of wanneer je vragen hebt over de hoogte van jouw ontslagvergoeding. Ook voor andere vragen op het gebied van arbeidsrecht kun je bij ons advocatenkantoor in Almelo, Tubbergen of Oldenzaal terecht. 

Check ook onze FAQ pagina voor meer informatie over de beëindiging van een arbeidscontract met wederzijds goedvinden. 

Wist je dat je als werkgever ook terecht kunt bij onze bedrijfsjuriste Yvonne Rustenberg-Bergman? Zij adviseert werkgevers namelijk op het gebied van onder andere arbeidsrecht en ondernemingsrecht in de vorm van een juridisch abonnement. Lees meer hierover op de pagina over MKB Rechtshulp!

Lees hier verder over Arbeidsrecht


 • Nieuws

  Verplicht rapporteren zakelijk en woon-werkverkeer

  Wat houdt dit in? Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht om jaarlijks gegevens te verstrekken over woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Jij, als grote werkgever, moet inzicht geven in de CO2-uitstoot en dit biedt jou mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. Deze verplichting komt voort...

  Lees meer
 • Nieuws

  Wet betaald ouderschapsverlof

  Invoering Wet betaald ouderschapsverlof De Wet betaald ouderschapsverlof is op 2 augustus 2022 in werking getreden. Deze wetswijziging is een vervolg op een Europese richtlijn waarin staat dat werknemers recht hebben op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Met de nieuwe wet wil de overheid het makkelijker maken voor werkende ouders om...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Arbeidsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken