Transitievergoeding na pensioendatum

Dit heeft het Hof ’s-Hertogenbosch bepaald in haar uitspraak d.d. 9 januari 2020. In casu ging het om een werknemer die in 2014 arbeidsongeschikt werd en vanaf 2016 een WGA-uitkering, later WIA-uitkering, ontving. In 2017 en 2019 heeft de werknemer verzocht het slapend dienstverband te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. De werkgever wilde niet vroegtijdig de arbeidsovereenkomst beëindigen.

In september 2019 is de arbeidsovereenkomst beëindigd op grond van de CAO, zonder toekenning van een transitievergoeding omdat de werknemer toen de AOW-leeftijd had bereikt. De werkgever heeft de werknemer hierover schriftelijk geïnformeerd en heeft zekerheidshalve de arbeidsovereenkomst opgezegd. De werknemer is naar de rechter gestapt en eiste een schadevergoeding ter hoogte van de transitievergoeding. De rechter in eerste aanleg wees de vorderingen af, maar het Hof in Den Bosch kende de vordering van de werknemer in hoger beroep toe.

Het Hof verwees daarbij naar een uitspraak de Hoge Raad (HR, 8 november 2019) waarin de Hoge Raad uitlegt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap moet instemmen met een voorstel van een werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een transitievergoeding indien er sprake is van een slapend dienstverband (uitzonderingen daargelaten, in dit verband niet relevant).

Omdat de werknemer al voor het bereiken van de pensioenleeftijd heeft verzocht om tot opzegging/beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan onder toekenning van een transitievergoeding, heeft de werkgever volgens het Hof niet conform het goed werkgeverschap gehandeld en dient zij de wettelijke transitievergoeding alsnog te voldoen aan de werknemer.

Tip over transitievergoeding voor werkgevers

De mogelijkheid bestaat dat een ex-werknemer alsnog een vergoeding van jou als ex-werkgever kan vorderen nadat hij/zij met pensioen is gegaan. Of jij met betrekking tot deze vordering tegemoet wordt gekomen door het UWV is daarbij nog maar de vraag.

Onze tip voor jou als werkgever is dan ook om slapende dienstverbanden alleen in stand te houden indien sprake is van een gerechtvaardigd belang. Wat dat gerechtvaardigd belang inhoudt kunnen onze arbeidsrechtadvocaten je exact uitleggen.

Meer informatie over transitievergoeding

Onze arbeidsrecht advocaten helpen je graag met al jouw vragen over transitievergoeding, ontslag, uitdiensttreding of bij andere vragen op het gebied van arbeidsrecht.

Bekijk ook onze FAQ pagina voor veelgestelde vragen over arbeidsrecht.

“Laatste update d.d. 6 april 2021”

Lees hier verder over Arbeidsrecht


 • Nieuws

  Reorganisatie of ontslag?

  Actueel Hoewel de maatregelen van de overheid zijn bedoeld om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, is dit niet in alle gevallen haalbaar. De huidige maatschappelijke omstandigheden kunnen namelijk een grote (financiële) impact hebben op jouw onderneming. Reorganiseren kan een effectief middel zijn om loonkosten te besparen en...

  Lees meer
 • Nieuws

  Verplicht rapporteren zakelijk en woon-werkverkeer

  Wat houdt dit in? Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht om jaarlijks gegevens te verstrekken over woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Jij, als grote werkgever, moet inzicht geven in de CO2-uitstoot en dit biedt jou mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. Deze verplichting komt voort...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Arbeidsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken