Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Vanaf 1 juli extra eisen aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie

De Risico Inventarisatie & Evaluatie, ofwel RI&E, is een onderdeel van de Arbowet en al jaren een verplicht middel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen. Met een RI&E breng je alle risico’s binnen jouw bedrijf in kaart. 

In de Staatscourant van 24 maart 2022 staat vermeld dat in de RI&E, de onderliggende oorzaken van elk risico, de effectiviteit van de noodzakelijke maatregelen, toetsing door deskundigen en de invoer van een systeem- en scopetoets moet komen te staan. Ook de risico’s van thuiswerken en seksuele intimidatie komen verplicht in de RI&E.

Elke organisatie is verplicht een RI&E op te stellen. Vanaf de tweede helft van 2022 zal er meer handhaving door de Arbeidsinspectie plaatsvinden. Je kunt boetes voorkomen door de RI&E van jouw bedrijf te actualiseren. Met ons MKB Rechtshulp abonnement regelen wij dit natuurlijk meteen voor je.    

Welke extra eisen moeten verplicht worden opgenomen in de RI&E?

 • de onderliggende oorzaken van de risico’s moeten worden benoemd;
 • de effectiviteit van maatregelen in de RI&E en plan van aanpak moeten door de organisatie ingeschat worden door bijvoorbeeld interne audits;
 • er dient een toetsing van de RI&E plaats te vinden door gekwalificeerde gecertificeerde Arbo deskundigen;
 • bij de toetsing beoordelen de deskundigen de RI&E op vier algemene eisen: volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en actuele inzichten. Thuiswerken en seksuele intimidatie;
 • thuiswerken en seksuele intimidatie moeten benoemd worden als er sprake is van structureel thuiswerken. De arbeidsrisico’s van het thuiswerken dienen in kaart te worden gebracht, zoals fysieke en psychosociale arbeidsbelasting (PSA);
 • seksuele intimidatie wordt voortaan ook aangemerkt als vorm van PSA. Dit moet als risico dus ook in de RI&E;

Hulp nodig bij het aanpassen van de RI&E?

Vragen over het onderwerp Risico Inventarisatie en Evaluatie of andere aan het ondernemingsrecht gerelateerde onderwerpen? Neem dan contact met een van onze ondernemingsrecht advocaten (0546-542500). Bekijk ook onze FAQ pagina met daarop de meest gestelde vragen op het gebied van ondernemingsrecht. 

Lees hier verder over Arbeidsrecht


 • Nieuws

  Slapend dienstverband. Mag het of niet?

  De rechtbank Limburg heeft zogenaamde prejudiciële vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad met betrekking tot het slapend dienstverband. Maanden daarna geeft de Hoge Raad geeft hierover duidelijkheid. Een van de vragen was of, en zo ja, onder welke omstandigheden een werkgever dient in te stemmen met het voorstel van...

  Lees meer
 • Nieuws

  Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

  Waarom de Wet werken na de AOW? Met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, die in 2016 in werking is getreden, werd het makkelijker om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. In die wet is onder meer opgenomen dat het opzegverbod bij ziekte, het recht op een Ziektewetuitkering,...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Arbeidsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken