Nóg 5 fouten in een arbeidsovereenkomst

Onlangs hebben we in dit blog al 5 fouten gedeeld die je kunt maken in een arbeidsovereenkomst. In dit blog delen we er nog 5 zodat je ook hier niet de mist mee in gaat!

1. Vakantiedagen die niet passen bij de arbeidsduur

Veel arbeidsovereenkomsten zijn opgesteld voor een 40-urige werkweek. Werknemers die minder werken hebben recht op minder vakantiedagen. Dit moet vanzelfsprekend ook in de overeenkomst worden opgenomen. Vermeld in de arbeidsovereenkomst dat vakantiedagen bij parttime functies gelden naar verhouding van de in de arbeidsovereenkomst genoemde arbeidsduur per week.

2. Leg afspraken omtrent overwerk vast

Afspraken omtrent overuren moeten worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Leg vast of overwerkuren uitbetaald worden in geld of in uren. Vermeld tevens aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de overwerkuren uit te kunnen laten betalen.

3. Is er sprake van een concurrentiebeding?

In sommige branches of functies is het opnemen van een concurrentiebeding verstandig. Een concurrentiebeding wordt schriftelijk overeengekomen met een meerderjarige werknemer en mag niet onnodig belemmerend zijn. In een tijdelijk arbeidscontract mag je alleen een concurrentiebeding opnemen als er een ‘zwaarwegend belang’ is voor het bedrijf. Bijvoorbeeld, bij een bedrijfsgeheim. De motivatie voor het opnemen van een concurrentiebeding moet uitgebreid worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. 

Ook in een opvolgend contract dient het concurrentiebeding te worden opgenomen. Bijvoorbeeld in het geval van een tijdelijke contract dat wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Een concurrentiebeding zonder boetebeding is geldig, maar met het opnemen van een boetebeding sta je sterker.

4. Vergeten verwijzing CAO of bedrijfsregels

Het is verstandig om in de arbeidsovereenkomst te verwijzen naar de CAO die van toepassing is. Check ook of de arbeidsvoorwaarden overeenkomen met de CAO. Als werkgever zit je immers niet te wachten op een discussie over de nakoming van de CAO-bepalingen. Hetzelfde geldt voor jouw eigen bedrijfsregels. Worden deze niet nageleefd, dan is het eenvoudiger om arbeidsrechtelijke maatregelen te ondernemen.

5. Ondertekening arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst dat niet is ondertekend voor aanvang van de werkzaamheden, kan voor problemen zorgen. Vaak is dit het geval bij een contractverlenging. De werknemer heeft (nog) niet ondertekend, maar de werkgever wel. De werkgever is dan wel gebonden aan de arbeidsovereenkomst, maar allerlei bepalingen die gunstig zijn voor de werkgever (opzegtermijn, concurrentie- en relatiebeding etc.) zijn dan niet geldig. Zorg er daarom voor dat je werknemer zo snel mogelijk het nieuwe contract ondertekent.

Wil je geen fouten in je arbeidsovereenkomst?

Laat dan een van onze advocaten of juristen je arbeidsovereenkomst nakijken. Daarmee heb jij de zekerheid van een juridisch goed opgestelde overeenkomst en voorkom je veel ellende achteraf. Neem contact met ons op en kom erachter wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van arbeidsrecht! Bel met 0546-542500 of stuur een e-mail aan contact@brussemasselink.nl

Lees hier verder over Arbeidsrecht


 • Nieuws

  Eerste hulp bij arbeidsconflicten en geschillen op de werkvloer

  Als werkgever is een conflict op de werkvloer bijna onvermijdelijk. En hoe groter de onderneming en het aantal mensen dat er werkt, hoe groter de kans dat er een conflict kan ontstaat. Een conflict kan ontstaan tussen werknemers onderling of tussen een werknemer en de werkgever.Voorbeelden van arbeidsconflictenEen arbeidsconflict kan...

  Lees meer
 • Nieuws

  Slapend dienstverband. Mag het of niet?

  De rechtbank Limburg heeft zogenaamde prejudiciële vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad met betrekking tot het slapend dienstverband. Maanden daarna geeft de Hoge Raad geeft hierover duidelijkheid. Een van de vragen was of, en zo ja, onder welke omstandigheden een werkgever dient in te stemmen met het voorstel van...

  Lees meer

Bekijk alle berichten over Arbeidsrecht


We helpen je graag met al jouw juridische vraagstukken