Duidelijkheid compensatie transitievergoeding; einde slapende dienstverbanden?

Duidelijkheid compensatie transitievergoeding; einde slapende dienstverbanden?

Eindelijk is er door het Rijk duidelijkheid gegeven over de compensatie transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Hierdoor gaat het fenomeen ‘slapend dienstverband’ tot het verleden behoren.

Vanaf 1 april 2020 kan een werkgever compensatie aanvragen voor alle transitievergoedingen die zijn uitbetaald in de periode vanaf 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020. De uiterlijke indieningsdatum voor deze categorie is 30 september 2020. Het UWV dient in deze gevallen binnen zes maanden een beslissing te nemen.

Voor compensatie van transitievergoedingen die betaald zijn op of na 1 april 2020 moet de aanvraag worden ingediend binnen zes maanden na de betreffende betaling. In deze gevallen heeft het UWV slechts 8 weken de tijd om zich over de compensatie te buigen.

De werkgever dient zijn aanvraag echter wel te onderbouwen met stukken waaruit blijkt dat de vergoeding is voldaan in het kader van een beëindiging van het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wij helpen je hier graag mee. Heb je vragen over dit onderwerp of andere arbeidsrechtelijke kwesties ? Bel ons dan op 0546-542500.