Invoering Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020

Wat betekent dit in de praktijk ?

De invoering van de WAB kan gevolgen hebben voor uw onderneming aangezien met deze wet onder andere de ontslagprocedure wijzigt en de wijze van het berekenen van transitievergoedingen.

Zo heeft een werknemer vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst al recht op een transitievergoeding bij einde van het dienstverband. Dit geldt ook als er een proeftijd is overeengekomen. Er wordt dus geen rekening meer gehouden met een periode van twee jaren.

Ook vindt er een verruiming plaats van de ketenregeling (van 2 naar 3 jaar) en kan de tussenliggende periode van zes maanden, mits sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal gedurende een periode van negen maanden per jaar kan worden verricht, bij cao worden verkort naar drie maanden. Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invallende werknemers in het primair onderwijs.

Verder wordt de WW-premie voor werkgevers voordeliger als zij werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden in plaats van een tijdelijk contract en dient een werkgever/inlener payrollers dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden als haar eigen medewerkers. Bovendien hebben payrollers eveneens recht op een ‘adequate’ pensioenregeling.

Dit was slechts een greep uit de komende wijzigingen die de WAB met zich meebrengt. Wilt u meer over één van deze onderwerpen weten of heeft u andere juridische vraagstukken, belt u ons dan even.